Personvern og cookies

Bien behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Denne personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger på www.bien.as

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder i Bien er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.
Daglig leder har ansvar for drift, utvikling og redigering av alle sider på nettstedet. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg på nettstedet.

2. Grunnlag for behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettstedet. Opplysningene som behandles på nettstedet hentes fra deg og behandles kun med ditt samtykke.

Det er kun Bien som har tilgang til opplysningene som samles inn. Sikkerheten til nettstedet og opplysninger som blir behandler blir beskrevet ytterligere under punkt 5.

3. Behandling av personopplysninger på www.bien.as

Bien innhenter og behandler personopplysninger på www.bien.as i forbindelse med følgende nettjenester: påmelding til aktiviteter, deling av innhold på sosiale medier, nettstatistikk, Facebook pixel, og søk. Samtlige tjenester blir beskrevet nedenfor.

Påmelding til aktiviteter
Du kan melde deg på ulike aktiviteter hos oss ved å oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og epost. Personopplysninger vi innsamler ved påmelding til aktiviteter blir ikke benyttet til andre formål enn til å administrere den aktuelle aktiviteten. Etter at aktiviteten er gjennomført vil opplysningene bli slettet.

Deling av innhold på sosiale medier
Bien.as har funksjonalitet for deling av innhold på sosiale medier. Eksempler på sosiale medier er nettsamfunn som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og blogg. Bien samler ikke inn opplysninger om innhold du deler i andre nettsamfunn.

Nettstatistikk
Bien bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjon benyttes videre for å forbedre nettsidene. Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell nettsidestatistikk som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettsiden brukeren kom fra.
Informasjonen som samles inn er aggregert (det vil si opplysningene slås sammen til en gruppe) og kan ikke spores tilbake til deg.

Facebook Pixel
Facebook Pixel er et script som måler nettverkstrafikk på tvers av våre nettsider og Facebooks grensesnitt. Opplysningen som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Facebook Pixel samler ikke personidentifiserende opplysninger om deg og dine opplysninger slettes. Du kan når som helst slå av informasjonskapsler i din nettleser og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner. På Facebook.com kan du finne mer informasjon om retningslinjene innen personvern og informasjonskapsler til Facebook.

Informasjonskapsler (Cookies)
Bien benytter ikke informasjonskapsler (Cookies). 

Remarketing
Bien kan i visse tilfeller benytte seg av facebooks remarketing funksjon for å vise deg annonser om våre kampanjer. Du kan reservere deg og velge bort bruk av informasjonskapsler og remarketing på Facebooks egne annonseinnstillinger. Annonseinnstillinger for Facebook kan finnes på følgende side: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Søk
Bien lagrer søkeord som brukes av deg som besøkende. Opplysningene benyttes for å utforme og forbedre nettsidene med relevant informasjon for deg. Søkeordene og informasjonen som oppbevares knyttes ikke opp til deg.

4. Rettigheter

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på Biens nettsted. Besøkende av nettstedet har rett til:

  • å be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert.
  • å motsette seg visse former for behandling av personopplysninger f.eks. automatisk profilering.
  • å kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. Bien registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun til formålene som er beskrevet under punkt 3. i denne erklæring.
  • å klage til personvernombudet i stiftelsen og Datatilsynet på behandling den besøkende mener er i strid med personvernreglene.
  • å få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for.
  • å kreve å ta med seg opplysningene sine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet.
  • å få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende.

Vi skal besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven. Alle innsynskrav registreres og kvitteres ut i eget skjema som blir journalført.

5. Hvordan sikres opplysningene i nettstedet?

Innholdet på bien.as og eventuelle opplysninger oppgitt gjennom dette nettsted, inkludert dine kontaktopplysninger, blir oppbevart og behandlet trygt på våre servere.

Sikkerhetstiltakene omfatter systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. 

Av hensyn til sikkerheten  gis det ikke ytterligere informasjon om sikkerhetsmekanismene i nettstedet.

6. Personvernombud

For å ivareta personvernet til besøkende har Bien etablert rollen personvernombud i flere stiftelser.

Personvernombud er en uavhengig rolle hvis primære oppgave er å overvåke stiftelsens etterlevelse av personvernlovgivning. Personvernombud skal bistå de besøkende med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger.

Nedenfor følger en liste med kontaktopplysninger til personvernombud. 

7. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Postadresse: Bien, Torpomoen 57, 3579 Torpo  
Telefon: 32 08 29 60
E-post: bien@bien.as

Helsefaglig kompetanse
Gratis hjemmebesøk
Fraktfri levering
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com