Egenandel

Egenandeler og egenandelstak

  • Egenandeler i 2021 ved kjøp av sykepleieartikler på blå resept:
  • Fra og med måneden du fyller 16 år betaler du 39 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av sykepleieartikler tilsvarende tre måneders forbruk
  • Egenandelstak for 2021 er kr 2460,-
  • Fra 2010 ble det som heter automatisk frikort for helsetjenester under egenandelstak 1 innført. Dette betyr at egenandelene registreres elektronisk. Man kan reservere seg mot ordningen.
  • Man får frikortet automatisk tilsendt innen 3 uker etter at grensen er nådd og får tilbakebetalt eventuelt overskytende beløp. 

Fritak fra å betale egenandel

  • Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
  • Minstepensjonister og personer med supplerende stønad betaler ikke egenandel. Man må fremlegge dokumentasjon på dette. Utbetalingskortet fra trygdeetaten er dokumentasjon for minstepensjonister. Dette gjelder for kalenderåret det er sendt samt januar måned i påfølgende år.
  • Legemidler til behandling av en allmennfarlig, smittsom sykdom er også fritatt egenandel.
  • Personer med yrkesskade som ønsker fritak fra å legge ut for egenandel ved avhenting av legemidler på blå resept, kan søke HELFO om et vedtak om årsakssammenheng.
Helsefaglig kompetanse
Gratis hjemmebesøk
Fraktfri levering
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com