Brystproteser

Hos oss kan du bestille time og få god tid til veiledning og utprøving av protese og BH i våre lokaler. Vi kan også komme hjem til deg, dersom du ønsker det.

Alle som har gjennomgått en brystkreftoperasjon skal få dekket sine utgifter til nødvendige brystproteser.Så snart såret er grodd bør du skaffe deg en silikonprotese. Det er viktig at denne protesen har riktig form, konsistens og vekt, slik at du unngår feilbelastning og holdningsfeil.

Brystproteser

Rikstrygdeverket gir deg rett til en ny protese etter behov, normalt en brystprotese i året. Vektendring eller ødelagt protese gir rett til fornyelse av protesen. Ved fornyelse av protesen er det ikke nødvendig med legeerklæring.

Alle proteser er laget av silikon. Silikonproteser deles inn i flere kategorier:
Festeprotese har en integrert selvklebende baksiden som gjør at protesen kan festes direkte til huden.
Standard protese benyttes når man har fjernet hele brystet. Finnes i mange ulike varianter for å tilfredsstille ulike behov som f.eks. proteser som former seg mykt og naturlig etter kroppen, massasjeprotese som stimulerer lymfesystemet ved bruk, lettvektsproteser som er lettere enn standard proteser.
Delprotese benyttes etter en brystbevarende operasjon og ved ulike brystvolum.
Skallprotese benyttes etter en brystbevarende operasjon og ved ulike brystvolum, dvs. en protese som bygger opp det minste brystet slik at det blir på størrelse med det største. Man velger selv om man vil bære protesen i en spesial BH eller ha en klebeprotese som fester direkte til kroppen.

 


BH

Stønad til spesial BH ytes bare ved førstegangstilpasning. Du må selv ta vare på kvitteringen og henvende deg til NAV for å få refundert utgiftene til din første spesial BH

 

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com