Ernæring

Vi hjelper til med å finne riktig næringsdrikk for deg.

Det finnes en rekke næringsdrikker tilpasset ulike sykdomssituasjoner. Noen eksempler er egne næringsdrikker for dem med kols, eller typer som er lettere å svelge for slagpasienter og andre som har vansker med å svelge flytende væske. Vi har også næringsdrikker som ofte takles lettere av pasienter som opplever sterk kvalme, for eksempel i forbindelse med stråle- eller cellegiftbehandling. Kontakt oss dersom du har spørsmål, ønsker informasjon eller hjelp til å finne en ernæringsløsning for din situasjon.

Vi leverer alle typer ernæringsdrikker og sondeløsninger som er godkjent for resept . Dersom du har en lidelse som gir behov for dietetiske næringsmidler til spesielle medisinske formål, kan disse søkes dekket på blå resept. Dette gjelder ved følgende tilstander:

  • Kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.
  • Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat.
  • Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og som hindre opptak av viktige næringsstoffer.
  • Stoffskiftesykdom (Metabolsk sykdom).
  • Behandlingsrefraktær epilepsi.
  • Laktose-,melkeprotein-intoleranse/-allergi hos barn under 10 år.
  • Fenylketonuri (Føllings sykdom).

Næringsdrikker

Fullverdige næringsdrikker inneholder alle næringsstoffene kroppen trenger i anbefalte mengder. Slike næringsdrikker kan brukes som eneste form for ernæring, men kan også brukes i tillegg til vanlig kost. En fullverdig næringsdrikk med fiber inneholder omtrent like mye næringsstoffer som to skiver grovt brød med smør og pålegg, og en multivitamintablett ved siden av.
Tilskudd næringsdrikker (ikke-fullverdige) har ikke lik sammensetning som de fullverdige næringsdrikkene. I slike næringsdrikker kan næringsstoffer finnes i større eller mindre mengder enn anbefalt. Tilskudd næringsdrikker egner seg derfor ikke som eneste ernæring, men skal brukes i tillegg til vanlig kost.
Næringsdrikker til barn er spesialtilpasset barn har behov for ekstra næring, for eksempel hvis de ikke klarer å spise normalt. Barn har andre næringsbehov enn voksne og næringsdrikkene til voksne kan være uegnet for barn. Fast bruk av næringsdrikker til barn bør være medisinsk begrunnet og følges opp av helsepersonell.
Sondeernæring benyttes der hvor vanlig kosthold eller næringsdrikker ikke er alternativer for næringstilførsel. Det finnes mange ulike typer og kan tilpasses den enkelte, behandlingen ivaretas av lege og ernæringsfysiolog. Tilføres via sonde gjennom nesen eller bukveggen.
Fortykningsmiddel i pulverform gjør det enkelt å spesialtilpasse konsistensen på mat og drikke uten at smaken forandres. 
Benyttes gjerne ved dysfagi (svelgevansker). Pulveret kan brukes av barn fra 3 år og.
Helsefaglig kompetanse
Gratis hjemmebesøk
Fraktfri levering
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com