Produkter som dekkes av resept

Inkontinens (§ 5)

 • Bleier
 • Dråpesamlere for menn
 • Bleier for barn
 • Kladder
 • Nettingtruser
 • Kateter (permanentkateter, tappekateter)
 • Festeanordning for kateter
 • Urinposer
 • Festeutstyr for urinposer
 • Uridomer
 • Tømbar urinflaske
 • Barrierekrem
 • Kontinensbuer
 • Saltvann

Følgende må spesifiseres på resepten:

 • Analpropper

Vi fører inkontinensprodukter fra flere produsenter, her kan du lese mer om de ulike produktene:
tena  att    colo   convatec


Stomi (§ 5)

 • Plater
 • Poser
 • Barrierekrem
 • Tetningsringer
 • Pasta
 • Strøpulver
 • Non-woven kompresser
 • Gaskompresser
 • Aquacel
 • Hudbeskyttelsesplater
 • Belter
 • Poseovertrekk
 • Hefteplaster
 • Urinposer

Følgende må spesifiseres på resepten:

 • Brokkbelte (maks 2 pr. år)
 • Barrierefilm

 Vi fører stomiprodukter fra flere produsenter, her kan du lese mer om de ulike produktene:
hollister  camp  bri
convatec  dansac  colo

 

Nefrostomi (§ 5)

 • Kateter mellomstk.
 • Drenageposer
 • Kombistopper
 • Sprøyter
 • Saltvann
 • Kateterklemmer
 • Mesoft
 • Splittkompress
 • Tegaderm
 • Drain Fix

 Les mer om nefrostomiproduktene vi fører her:
uno

 

Urinretensjon/kateter (§5)

 • Kateter (korttids- langtidskateter)
 • Tappekateter
 • Saltvann
 • Kateterklemmer
 • Sprøyter
 • Silketape
 • Barrierefilm
 • Niko Drain Fix
 • Urinposer
 • Festeutstyr

Følgende må spesifiseres på resepten:

•St. hansker (kun til barn under 2 år)

Vi fører kateter fra flere produsenter, her kan du lese mer om de ulike produktene:
colo   lofric   convatec  m3  uno  molnlycke

 

Næringsmidler (§6)

 • Næringsdrikker
 • Næringsdrikker for barn
 • Næringstilskudd – pulver , pudding
 • Sondenæring
 • Sondenæring barn

Næringsmidler på blå-resept gis kun ved:

 • Sykelig prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat.
 • Sykelig prosesser som affiserer mage eller tarm og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer.
 • Stoffskiftesykdom. (Metabolisk sykdom)
 • Behandlingsrefraktær epilepsi (epilepsi hvor behandling med antiepileptika ikke gir tilfredsstillende effekt).
 • Laktose- eller melkeproteinintoleranse hos barn under 10 år.
 • Melkeproteinallergi hos barn under 10 år.
 • Fenyketonuri (Føllings sykdom)
 • Kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Les mer om næringsmidlene vi fører her:
nutrica

 

Hoftebeskyttere (§ 5)

 • Hoftebeskyttere (det kan tilstås 4 stk pr. år)

Les mer om hoftebeskyttere vi fører her:
hip

 

Andre som får forbruksmateriell dekket på blå resept (§ 5):

 • Blødere
 • Lungesyke
 • Nyretransplanterte
 • Strupeopererte
 • Ved veksthormonforstyrrelser
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com