Tillskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Published by Bien AS on

  
Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV.
Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgiftene du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentrals sortiment.

Du må søke skriftlig om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Søknadsskjemaet finner du ved å gå nederst på hjemmesiden til NAV og trykker på bokstaven S. Velg så «Småhjelpemidler», hvor du finner informasjon om tilskuddsordningen. Søknadsskjema finner du på høyre side «Skjema og søknad».
Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Du må selv gå til innkjøp av produktene, og du kan søke nytt tilskudd etter fire år.

Tilskuddet er et fastsatt beløp. Pr. 1. januar 2019 er maksimal stønad på kr. 2020,-.

Categories: NyheterUkategorisert

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com