Reduser risikoen for lårhalsbrudd

Published by Bien Butikkdrift on

hip

Antall lårhalsbrudd øker kraftig om vinteren. Redsel for fall gjør at mange eldre blir mindre aktive i vinterhalvåret. Resultatet er dårligere helse, som igjen øker risikoen for fall og brudd. Bruk av hoftebeskyttere reduserer risikoen for lårhalsbrudd betraktelig.

En stor andel brudd skjer også hjemme, rett og slett ved at man mister balansen. Etter gulvet er trappa den mest risikopregede av alle miljømessige faktorer. Lårhalsbrudd rammer først og fremst eldre mennesker. Gjennomsnittsalder er 83 år og 75% som opplever et slikt brudd er kvinner.

Tre ganger høyere risiko uten beskyttelse

Hoftebeskytteren er bra for alle som faller mye eller er redde for å falle. Flere undersøkelser har vist at bruk av hoftebeskytter fører til en betydelig reduksjon i antall lårhalsbrudd på sykehjem. Uten hoftebeskytter var risikoen for å brekke lårhalsen tre ganger høyere. Alle som er i risikogruppen, også hjemmeboende eldre, bør bruke hoftebeskytteren – i det minste når de går ut om vinteren. Mange som er redd for fall, eller er i faresonen for å få hoftebrudd, reduserer sitt daglige aktivitetsnivå. Passiv livsstil fører til dårligere helse, som igjen økt risikoen for fall.

Støtabsorberende skåler

Hoftebeskytteren er en vanlig elastisk truse med beskyttelsesskåler som er innsydd, eller som kan settes inn ved behov. Ved fall med beskytteren på, blir støtenergien ledet bort fra lårhalsen til bløtdelene omkring. I tillegg virker beskyttelsesskålene støtabsorberende.

Det finnes flere ulike typer hoftebeskyttere, både for kvinner og menn. Vi tilbyr hjemmebesøk for veiledning og tilpassing av en hoftebeskytter som passer for deg.

Categories: Andre produkter

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com