Kurs i stomipleie for helsepersonell

Bien AS inviterer til kurs i stomipleie

Torsdag 30. mars  kl. 10.00 – 14.00.                                                                                      Sted: Torpomoen – Syningen

Tema:  Stomikunnskap for helsepersonell

  • Grunnleggende stomipleie
  • Hud og stomi, hva ser vi, hva gjør vi? Tips og gode råd
  • Problemstomier, hva ser vi, hva gjør vi?

Vigdis                                                                                                                              Foreleser: Vigdis Hannestad                                                                                                     Vigdis Hannestad er stomisykepleier og har tidligere jobbet som Global Clinical services Manager, hvor hun har ledet prosjekter i samarbeid med stomisykepleiere fra hele verden. I dag jobber hun som daglig leder (CEO) og stomisykepleier i Salts Healthcare Norge.

Kursavgift: Ingen                                                                                                                        Lett servering 

Påmelding innen mandag 27. mars på tlf 32082960 eller bien@bien.as

Kursavgift: Ingen  –   lett servering

 

Påmelding innen mandag 27. mars på tlf 32082960 eller bien@bien.as

 

Bien AS og Dansac og Hollister ønsker velkommen til kurs i stomipleie

Bien AS og Dansac og Hollister Norge har gleden av å invitere ansatte i helsesektoren til en spennende og lærerik temadag, med fokus på stomipleie onsdag 12. februar 2014  kl. 12.00 – 15.00.

TEMA:    Tips og råd om stomipleie – hvordan gjennomføre stomistellet enkelt, sikkert og   raskt?

Målet er at du etter denne dagen skal være bedre rustet i møte med stomiopererte, og å kunne gjennomføre stomipleie med større grad av trygghet og sikkerhet.

Stomi – en utfordring?  Stomisykepleier Benedicte Larsen har over 20 års erfaring i møte med stomiopererte og vet at ikke alle klarer å gripe de mulighetene livet tilbyr dem. I dag gir hun deg bakgrunnskunnskap om de ulike stomitypene og hva du skal passe på. Deretter presenteres enkle og gode løsningsforslag vedrørende de vanligste problemene stomiopererte møter. Foredraget er praktisk rettet, og du vil få konkrete forslag til løsningsalternativer, så ta gjerne med deg egne erfaringer og spørsmål inn i dialogen med Benedicte.

Sted:             Torpomoen – kurslokale Hallingen

Påmelding:   Senest 07. februar

Telefon 32 08 29 60 eller E-post: bien@bien.as

Påmelding:   Det er enkel bevertning i løpet av dagen, og det er begrenset antall plasser som gis ut fortløpende ved påmelding.                                            

Kursavgift: Kr. 200,-

UTSTILLING: Det vil være utstilling fra Bien AS med brokkbelter og nyheter fra Dansac og Hollister med muligheter til å bestille vareprøver – kom også gjerne med dine egne konkrete spørsmål og erfaringer, så får du mer igjen for presentasjonen av produktene som er tilgjengelig.

Håper vi sees. Vel møtt!